Дописница - О услузи

Дописница

Писмоносна пошиљка масе до 20 г, без омота.

Дописнице могу бити разгледнице које одговарају димензијама дописнице.

Дописница је отворена пошиљка без омота, максималне масе до 20 г. Дописницама се сматрају разгледнице које одговарају димензијама дописнице.

Најмања димензија дописнице је 9 x 14 цм, највећа 12 x 23,5 цм.

Дописнице које не испуњавају наведене стандарде, третирају се као писма у погледу наплате поштарине.

Примери правилног адресовања

Стандарди доставе приоритетних писмоносних пошиљака

Писмоносне пошиљке које не подлежу царинском прегледу

Списак забрањених артикала за увоз или транзит кроз одређену земљу

Повезане услуге и информације

 • Писмо

  Брзо и поуздано, Ваше пошиљке стижу у сваки део света.

 • Тисковина

  Слање до 2 кг штампаног материјала кориснику у иностранство.

 • М врећа

  Слање до 30 кг штампаног садржаја примаоцу у иностранство.

 • Пронађите пошту

  Пронађите најближу пошту у Вашем окружењу.

 • Пратите пошиљку

  Информишите се где се у сваком тренутку налази Ваша пошиљка.

 • Калкулатор цена

  Израчунајте цену одабране услуге.