Писмо - Царинска процедура

Писмо

Брзо, сигурно и поуздано, са Поштом, Ваше пословне пошиљке стижу у све делове света.

Слање пошиљака и царинска процедура

Уколико шаљете узорке, рекламни материјал или робу комерцијалног карактера, пошиљка се обавезно подноси на царински преглед.

Приликом предаје у пошти, ове пошиљке се предају отворене.

Постоји неколико начина да обавите царинску процедуру.

Предаја пошиљака са рекламним материјалом и узорцима

Пошиљке које садрже рекламни материјал и узорке, могу се предати у свим поштама. Уз пошиљку се предаје и “Изјава за извоз рекламног материјала и узорака“, којој се прилаже профактура или нека друга комерцијална, службена или књиговодствена исправа.

Предаја пошиљака када се царински поступак обавља самостално

Пошиљке које садрже робу комерцијалног карактера предају се уз „ЈЦИ“ образац ради спровођења царинског поступка, искључиво у поштама царињења, у Београду, Новом Саду и Нишу.

Предаја пошиљака по завршеном царинском поступку

Пошиљке за које је обављен царински поступак, могу се предати у свим поштама, истог дана по обављеном поступку, уз „ЈЦИ“ образац

Повезане услуге и информације