Писмо - Царинска процедура

Писмо

Брзо, сигурно и поуздано, са Поштом, Ваше пословне пошиљке стижу у све делове света.

Слање пошиљака и царинска процедура

Уколико шаљете узорке, рекламни материјал или робу комерцијалног карактера, пошиљка се обавезно подноси на царински преглед.

Приликом предаје у пошти, ове пошиљке се предају отворене.

Постоји неколико начина да обавите царинску процедуру.

Предаја пошиљака са рекламним материјалом и узорцима

Пошиљке које садрже рекламни материјал и узорке, могу се предати у свим поштама. Уз пошиљку се предаје и “Изјава за извоз рекламног материјала и узорака“, којој се прилаже профактура или нека друга комерцијална, службена или књиговодствена исправа.

Ангажујте Пошту да Вас заступа при царинском поступку

Користите услугу Пост-шпед за посредовање у царинском поступку.

Корисници ове услуге пошиљке могу предати у свим поштама.

Предаја пошиљака када се царински поступак обавља самостално

Пошиљке које садрже робу комерцијалног карактера предају се уз „ЈЦИ“ образац ради спровођења царинског поступка, искључиво у поштама царињења, у Београду, Новом Саду и Нишу.

Предаја пошиљака по завршеном царинском поступку

Пошиљке за које је обављен царински поступак, могу се предати у свим поштама, истог дана по обављеном поступку, уз „ЈЦИ“ образац

Повезане услуге и информације