Писмо - Документација

Писмо

Брзо, сигурно и поуздано, са Поштом, Ваше пословне пошиљке стижу у све делове света.

У складу са царинским прописима, пошиљалац је у обавези да попуни прописан број примерака следећих образаца:

  • образац “Царинска декларација (CN 23)”;
  • образац “Царинска декларација (CN 22)”;
  • образац “Изјава за извоз рекламног материјала и узорака”, уз коју се прилаже профактура или нека друга комерцијална, службена или књиговодствена исправа;
  • “ЈЦИ” образац (Јединствена царинска исправа).

Повезане услуге и информације