Услуге географског информационог система Поште - ГИС портал

Услуге географског информационог система Поште

Пошта Србије је развила ГИС портал и на тај начин омогућила свим корисницима Поштиних услуга да користе ГИС технологију и Поштине просторне податке, као и квалитетнији приказ подручја на коме се пружају услуге.

На ГИС порталу може се видети део просторних података Поште.

Преглед садржаја ГИС портала

На картици „Лејери” омогућен је интерактиван преглед следећих просторних података:

  • граница општина, насеља и територијалних целина организационих делова Поште;
  • позиција пошта, поштанских сандучића за пријем пошиљака и банкомата;
  • полигона ПАК-ова.

На картици „Претрага” омогућена је претрага по изабраном критеријуму и приказ на мапи:

  • подручја одређене општине, насеља;
  • позиција задате улице, ПАК-а, реона доставне поште, поштанског сандучића, поште по избору, одређеног кућног броја, банкомата.

На картици „Аналитика” претрага се може обавити по више критеријума и приказати на мапи:

  • подручја насеља, општине (нпр. одређене површине у км2 и са одређеним бројем становника и правних лица), улице (нпр. одређеног назива у одређеном насељу), ПАК-ова, поштанских сандучића, поште (нпр. са доставним подручјем одређеног броја домаћинстава и правних лица), банкомата.

На картици „Аналитика” такође је омогућено да се:

  • пронађе најближа пошта или поштанско сандуче;
  • пронађе пошта испоруке за жељену адресу;
  • провере дани доставе за жељену адресу или доступност услуге;
  • пронађу најпрометније локације пошта у којима правна лица могу да се оглашавају или промовишу своје услуге.

На картици „Аналитика”, у делу „Претрага по параметрима”, могућа је претрага свих просторних података уз задавање једног или више критеријума претаге. На пример, могуће је задати претрагу да се добију све општине чија је површина мања од 300км2 и које имају мање од 5.000 домаћинстава, могуће је на мапи пронаћи све ПАК-ове који имају више од 200 домаћинстава итд.

На картици „Аналитика”, у делу „Просторни приказ услуга”, омогућен је приказ подручја на коме се реализују услуге уручења поштанских услуга по избору као и услуга оглашавања у поштама. Као резултат претраге, добијају се тематске мапе на којима је различитом бојом истакнута површина подручја на којој се реализују тражене услуге. На пример, задавањем приказа „подручја пакетске доставе”, на мапи се боје подручја на којима је организована услуга доставе пакета у различитим бојама, сходно недељном броју реализације услуге. На сличан начин се добија тематска мапа са приказаним подручјем испоруке за различите врсте поштанских пошиљака са локацијама пошта где се испорука реализује.

Тематске мапе о распореду плакатних места и распореду плазма монитора приказују локације пошта обојене и истакнуте у зависности од коефицијента промета, односно од броја пружених услуга рекламирања по поштама.

Повезане услуге и информације