Услуге географског информационог система Поште - Најчешћа питања

Услуге географског информационог система Поште

Евиденција адресног регистра и легалности објеката није у надлежности Поште, због чега Пошта не поседује информације ове врсте. С обзиром да се достава пошиљака на адреси обавља без обзира на то да ли је објекат легализован или не, геопозиционирали смо све објекте на подручјима за која Пошта поседује квалитетне растерске подлоге. Квалитет података је такав да су то „подаци са терена“, тј. сви они који су доступни поштару при достави.

Пошта није у могућности да пружи информације везане за смерност улице, број трака, повезаност улица, нити било које додатне информације везане за саобраћајну сигнализацију.

Уз просторни положај улице, Пошта даје искључиво информацију о шифри и називу улице.

С обзиром да званични шифарник улица постоји само за град Београд, Пошта је формирала свој шифарник улица који укључује званичне шифре града Београда, али и Поштине шифре свих осталих улица у Србији шифриране по методологији званичних шифри улица Београда.

Према подацима Поште, преко 30% улица и путева у Србији није именовано. Пошта је именовала улице које немају званичан назив, а према сазнањима поштара како локално становништво зове одређену улицу (Пут за Млин, Ђукића крај, Међумесни пут Орашје-Церница…).

Пошта је све улице означила статусом (званична или интерна) који недвосмислено указује на порекло шифре и назива улице.

Пошта редовно прати Службене гласнике локалних самоуправа надлежних за именовање улица и тргова. Када нека локална самоуправа објави нове називе улица у службеним гласницима, Пошта почиње да примењује те нове називе и ради измене у својој бази података. Чим се сазида нови објекат и власник окачи број или прими прву пошиљку (нпр. рачун за струју на којем је наведена адреса), поштар пријављује тај објекат и број домаћинстава у њему. Уколико се деси да Републички геодетски завод, задужен за евиденцију адресног регистра, на неком подручју уради нумерацију зграда, али ни једно домаћинство не почне да примењује нове бројеве (нема означен број на згради, нити промени адресу на рачунима које примају), поштар нема увид да је дошло до пренумерације зграда. У том случају се Поштини подаци разликују од званичних и представљају „податке са терена“. Када грађани почну да примењују нове бројеве, ти бројеви се примењују и у Пошти.

Услуга нуди различите просторне анализе над просторним подацима Поште и/или просторним подацима које нам доставе корисници, а које имају алфанумерички излаз (списак адреса, ПАК-ова итд.).

На пример, правно лице које користи адресну базу Поште отвори нову филијалу и жели да обавести своје кориснике на подручју око филијале о томе. Наведено правно лице Пошти доставља жељено подручје (полигон нацртан у Google Earth-у), а Пошта просторним упитом утврђује списак ПАК-ова који припадају одабраном подручју. С обзиром да користи адресну базу Поште, за сваког корисника наведеног правног лица је везана информација о ПАК-у. На основу добијеног списка ПАК-ова од Поште могуће је на једноставан начин селектовати кориснике са жељеног подручја.

Повезане услуге и информације