Услуге географског информационог система Поште - О услузи

Услуге географског информационог система Поште

На основу података географско информационог система, могуће је направити различите просторне анализе.

Пошта Србије развила је услуге базиране на географском информационом систему (ГИС-у).

У циљу унапређења територијалне доступности поштанских услуга, рационализације транспорта и доставе пошиљака, Пошта континуирано развија географски информациони систем – ГИС.

У овој области корисницима нудимо низ услуга.

Испорука података о просторном положају кућног броја

На основу квалитетне адресне базе кућних сандучића корисника поштанских услуга, Пошта је геопозиционирала око 1.160.000 кућних бројева у свим већим градовима у Србији.

У циљу уређења кућних сандучића корисника поштанских услуга формирана је база свих домаћинстава, као и база свих правних лица у Србији, па корисницима који користе услуге ГИС-а нудимо и услуге: Испорука података о броју домаћинстава на нивоу кућног броја и Испорука података о броју правних лица на нивоу кућног броја.

Уз сваку просторну позицију кућног броја, Пошта може испоручити и информацију о броју домаћинстава и о броју правних лица као додатне податке.

Списак насеља са бројем геопозиционираних зграда, домаћинства и правних лица

Испорука података о просторном положају ПАК-а

Пошта је геопозиционирала просторне положаје ПАК-ова на подручју целе Србије. Полигон ПАК-а обухвата скуп зграда које припадају делу једне улице.

Пошта је геореференцирала преко 113.000 ПАК-ова, а њихове позиције на мапи можете видети у оквиру ПАК претраге.

Услуге Испорука података о броју домаћинстава на нивоу ПАК-а и Испорука података о броју правних лица на нивоу ПАК-а, омогућавају корисницима да уз сваки полигон ПАК-а, поред опсега кућних бројева које обухвата, добију и информацију о броју домаћинстава и броју правних лица.

Испорука података о просторном положају улица

Пошта је геопозиционирала (позиционирала на мапи) комплетну уличну мрежу Србије, тј. око 104.000 километара улица и путева.

Дужина геореференциране уличне мреже по општинама

Генерисање алфанумеричког податка на основу просторног положаја кућног броја и Генерисање алфанумеричког податка на основу просторног положаја ПАК-а су услуге које подразумевају различите анализе над просторним подацима Поште или подацима које доставе сами корисници.

Пошта у понуди такође има и услугу евидентирања и одржавања адресних података, која омогућава да се било који податак корисника који има адресну компоненту, позиционира на мапи.

Предности коришћења услуга ГИС-а

На основу података географско информационог система, могуће је направити различите анализе:

  • анализе територијалне доступности објеката и корисника;
  • планирање дистрибуције рекламног материјала;
  • планирање рута;
  • генерисање списка адреса по зонама;
  • анализе густине становања у циљу планирања капацитета инфраструктуре;
  • избор најповољније локације за отварање нових објеката и др.

Повезане услуге и информације