Секограм - Најчешћа питања

Секограм

Пошаљите Ваш материјал у иностранство слепим и слабовидим особама.

Уколико правно лице шаље узорке, рекламни материјал или робу комерцијалног карактера, пошиљка се обавезно отпрема пошти царињења ради подношења на царински преглед. Приликом предаје у пошти, пошиљке се предају отворене.

У складу са царинским прописима, пошиљалац је у обавези да попуни прописан број примерака следећих образаца:

  • образац “Царинска декларација (CN 23)”;
  • образац “Царинска декларација (CN 22)”;
  • образац “Изјава за извоз рекламног материјала и узорака”, уз коју се прилаже профактура или нека друга комерцијална, службена или књиговодствена исправа;
  • “ЈЦИ” образац (Јединствена царинска исправа).

Слање пошиљака и царинска процедура

Писмоносне пошиљке које не подлежу царинском прегледу

Повезане услуге и информације