Kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis - O usluzi

Kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis

Poslujte elektronski, jednostavno i pouzdano.

Kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis ima isto pravno dejstvo kao svojeručni potpis.

Poručite Kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis na sajtu Sertifikacionog tela Pošte.

Besplatnu dostavu za Vas obavlja Post-ekspres.

Kvalifikovani sertifikati za elektronski potpis koriste se za kreiranje i validaciju kvalifikovanog elektronskog potpisa i ima isto pravno dejstvo kao svojeručni potpis.

Najznačajnija polja primene:

  • elektronska uprava (e-Government);
  • elektronsko bankarstvo (e-Banking);
  • elektronska trgovina (e-Commerce).

Više o primeni Kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis

Postupak izdavanja

Korisnik Kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis je isključivo fizičko lice.

Sertifikat korisniku može biti izdat kao pripadniku pravnog lica ili kao fizičkom licu.

Bez obzira na način izdavanja, sertifikat se može koristiti za rad na elektronskim servisima državnih organa.

Za dodatne informacije posetite sajt Sertifikacionog tela Pošte.

Povezane usluge i informacije