Usluge Hibridne pošte - O usluzi

Usluge Hibridne pošte

Pošaljite zahtev sa svog računara, mi ćemo ga obraditi i poslati Vam gotov grafički proizvod u najkraćem roku.

Kombinacija tradicionalne poštanske usluge i elektronske pošte, kroz tri objedinjena tehnološka procesa.

RJ „ Hibridna pošta“ nudi usluge koje su kombinacija tradicionalne poštanske usluge i elektronske pošte, kroz tri objedinjena tehnološka procesa.

Prvi tehnološki proces podrazumeva informatičku obradu baze primljenih podataka u elektronskoj formi, po unapred dogovorenim protokolima za zaštitu veza ili fizičkom dostavom, na nosačima podataka.

Drugi tehnološki proces podrazumeva dizajn, pripremu, štampu i doradu svih vrsti grafičkih proizvoda iz tabačne i rotacione štampe.

Usluge pripreme i dizajna obavlja kreativni tim dizajnera i grafičara, na najmodernijoj opremi za grafičku pripremu. Ovaj segment rada obuhvata i prethodnu izradu idejnih rešenja, dizajna, kao i ostalu grafičku obradu po želji klijenta.

Poseban proces čini personalna štampa, sa mogućom uslugom varijabilne štampe i ona obuhvata kompletnu prethodnu informatičku obradu adresa i podataka, do izrade adresiranih koverata različitog dizajna i štampanih sadržaja.

Kako bi se ispoštovali rokovi i postigao vrhunski kvalitet, Hibridna pošta u ovom segmentu poseduje veliki tehnički potencijal i raspolaže sa više od 50 grafičkih i doradnih mašina, s obzirom da nabavka nove opreme predstavlja stalni razvojni posao.

Dorada je faza grafičke proizvodnje u kojoj grafički proizvod dobija konačan oblik i predstavlja najkomplikovaniji i vremenski najzahtevniji segment grafičke proizvodnje.

Treći tehnološki proces čine logistički poslovi isporuke gotovih grafičkih proizvoda.

Proizvodni asortiman

Ovako organizovani segmenti proizvodnje rezultat su našeg poslovanja i širokog asortimana proizvoda.

RJ ,,Hibridna pošta“ za Vas kreira, štampa i distribuira:

 • koverte;
 • flajere i plakate;
 • časopise, brošure i kataloge;
 • publikacije;
 • knjige;
 • personalna dokumenta;
 • različite vrste obrazaca;
 • kartonsku konfekciju.

Uspešno smo okončali postupak implementacije i sertifikacije integrisanog sistema upravljanja, međunarodno priznatim ISO standardima SMK: ISO-9001:2008, kao i Sistem menadžmenta bezbednošću informacija: ISO-27001:2013.

Standardizovane koverte za sudska pisma

RJ „ Hibridna pošta“ izrađuje i štampa standardizovane koverte za sudska pisma po Sudskom poslovniku, koverte S1 (ZOP/obaveštenje), S2(ZKP/obaveštenje), S3 (ZPP), S4 (ZPP/obaveštenje), S5 (ZIO/izveštaj), S6 (ZIO/obaveštenje) – 2016. – Postupci izvršenja započeti pre 01.01.2020. godine i S6 (ZIO/obaveštenje) – 2020. – Postupci izvršenja započeti posle 01.01.2020. godine, kao i standardizovane koverte za sudska pisma po Zakonu o opštem upravnom postupku S7 (ZUP/lično) i S8 (ZUP).

Koverte S1, S2, S3, S4, S5, S6(2016), S6 (2020), S7 i S8  se mogu naručiti Porudžbenicom ili posredstvom javnih nabavki, u zavisnosti od tiraža koverata, kao i slanjem zahteva na imejl rjhibridnaposta@jp.ptt.rs.

U Porudžbenici je potrebno navesti tehnički opis, tačnu oznaku sudske koverte i potrebnu količinu.

S1 (ZOP/obaveštenje)

Tehničke karakteristike standardizovane koverte za sudska pisma S1 (ZOP/obaveštenje):

 • format koverte : 250 x 176 mm;
 • štampa: obostrana u crnoj boji (1/1 crna), sa perforacijom za obaveštenje i perforacijom za povratnicu na poleđini koverte, vlažno lepljenje;
 • papir: kovertni 80 gr/m².

Izgled koverte za S1 (ZOP/obaveštenje)

S2 (ZKP/obaveštenje)

Tehničke karakteristike standardizovane koverte za sudska pisma S2 (ZKP/obaveštenje):

 • format koverte : 250 x 176 mm;
 • štampa: obostrana u crnoj boji (1/1 crna), sa perforacijom za obaveštenje i perforacijom za povratnicu na poleđini koverte, vlažno lepljenje;
 • papir: kovertni 80 gr/m².

Izgled koverte za S2 (ZKP/obaveštenje)

S3 (ZPP)

Tehničke karakteristike standardizovane koverte za sudska pisma S3 (ZPP):

 • format koverte : 250 x 176 mm;
 • štampa: obostrana u crnoj boji (1/1), sa perforacijom za povratnicu na poleđini koverte, vlažno lepljenje;
 • papir: kovertni 80 gr/m²;

Izgled koverte za S3 (ZPP)

S4 (ZPP/obaveštenje)

Tehničke karakteristike standardizovane koverte za sudska pisma S4 (ZPP/obaveštenje):

 • format koverte : 250 x 176 mm;
 • štampa: obostrana u crnoj boji (1/1 crna), sa perforacijom za obaveštenje i perforacijom za povratnicu na poleđini koverte, vlažno lepljenje;
 • papir: kovertni 80 gr/m².

Izgled koverte za S4 (ZPP/obaveštenje)

S5 (ZIO/izveštaj)

Tehničke karakteristike standardizovane koverte za sudska pisma S5 (ZIO/izveštaj):

 • format koverte : 250 x 176 mm;
 • štampa: obostrana u crnoj boji (1/1 crna), sa perforacijom za izveštaj o prispeću pošiljke i perforacijom za povratnicu na poleđini koverte, vlažno lepljenje;
 • papir: kovertni 80 gr/m².

Izgled koverte za S5 (ZIO/izveštaj)

S6 (ZIO/obaveštenje) – 2016. – Postupci izvršenja započeti pre 01.01.2020. godine

Tehničke karakteristike standardizovane koverte za sudska pisma S6 (ZIO/obaveštenje) – 2016. – Postupci izvršenja započeti pre 01.01.2020. godine:

 • format koverte : 250 x 176 mm;
 • štampa: obostrana u crnoj boji (1/1 crna), sa perforacijom za obaveštenje i perforacijom za povratnicu na poleđini koverte, vlažno lepljenje;
 • papir: kovertni 80 gr/m².

Izgled koverte za S6(ZIO/obaveštenje) 2016.

(Postupci izvršenja započeti pre 01.01.2020. godine) 

S6 (ZIO/obaveštenje) – 2020. – Postupci izvršenja započeti posle 01.01.2020. godine

Tehničke karakteristike standardizovane koverte za sudska pisma S6 (ZIO/obaveštenje) – 2020. – Postupci izvršenja započeti posle 01.01.2020. godine:

 • format koverte : 250 x 176 mm;
 • štampa: obostrana u crnoj boji (1/1 crna), sa perforacijom za obaveštenje i perforacijom za povratnicu na poleđini koverte, vlažno lepljenje;
 • papir: kovertni 80 gr/m².

Izgled koverte za S6 (ZIO/obaveštenje) – 2020.

(Postupci izvršenja započeti posle 01.01.2020. godine)

S7 (ZUP/lično)

Tehničke karakteristike standardizovane koverte za sudska pisma S7 (ZUP/lično):

 • format koverte : 250 x 176 mm;
 • štampa: obostrana u crnoj boji (1/1), sa perforacijom za obaveštenje i perforacijom za povratnicu na poleđini koverte, vlažno lepljenje;
 • papir: kovertni 80 gr/m².

Izgled koverte za S7 (ZUP/lično)

S8 (ZUP)

Tehničke karakteristike standardizovane koverte za sudska pisma S8 (ZUP):

 • format koverte : 250 x 176 mm;
 • štampa: obostrana u crnoj boji (1/1 crna), sa perforiranom povratnicom na poleđini koverte, vlažno lepljenje;
 • papir: kovertni 80 gr/m².

Izgled koverte za S8 (ZUP)

Povezane usluge i informacije