Uplate pazara - O usluzi

Uplate pazara

Uplatom pazara u poštama obezbeđujete pouzdan, brz i siguran transfer sredstava na Vaš račun.

Uslugom Uplata pazara osiguravate brz i siguran transfer sredstava na Vaš račun.

Uplatom pazara u poštama obezbeđujete pouzdan, brz i siguran transfer sredstava na vaš račun. Uplate se mogu obaviti bez zaključenja ugovora sa Poštom i to gotovinom ili čekovima građana.

Ukoliko ste zainteresovani za uspostavljanje poslovne saradnje, Pošta će vam ponuditi povoljnije uslove, u zavisnosti od iznosa uplaćenih pazara i banke čiji ste klijenti.

Uplate pazara u poštama za klijente ProCredit banke oslobođene su plaćanja naknade, bez potrebe zaključenja ugovora sa Poštom. Klijenti Unicredit banke, uz zaključen poseban ugovor sa bankom, mogu uplaćivati pazare u poštama bez naknade.

Za više informacija o vremenu i realizaciji uplata proverite Terminski plan Pošte.

Prigovori

Obaveštenje o načinu podnošenja prigovora za korisnike platnih usluga

Prigovor na platne usluge se može podneti na imejl: brigaokorisnicima@posta.rs.

Povezane usluge i informacije