Usluge štampe - O usluzi

Usluge štampe

Pošaljite zahtev sa svog računara, mi ćemo ga obraditi i poslati Vam gotov grafički proizvod u najkraćem roku.

RJ ,,Hibridna pošta“ nudi usluge kreiranja, štampe i distribucije.

RJ ,,Hibridna pošta“ nudi usluge kreiranja, štampe i distribucije.

Proizvodni asortiman obuhvata:

  • koverte;
  • flajere i plakate;
  • časopise, brošure i kataloge;
  • publikacije;
  • knjige;
  • personalna dokumenta;
  • različite vrste obrazaca;
  • kartonsku konfekciju.

Usluge RJ „Hibridna pošta“ predstavljaju kombinaciju tradicionalne poštanske usluge i elektronske pošte, kroz tri objedinjena tehnološka procesa.

Prvi deo podrazumeva informatičku obradu primljenih podataka u elektronskoj formi, po unapred dogovorenim protokolima za zaštitu veza ili fizičkom dostavom, na nosačima podataka.

Drugi deo obuhvata dizajn, pripremu, štampu i doradu svih vrsti grafičkih proizvoda iz tabačne i rotacione štampe.

Usluge pripreme i dizajna obavlja kreativni tim dizajnera i grafičara, na najmodernijoj opremi za grafičku pripremu. Ovaj segment rada obuhvata i prethodnu izradu idejnih rešenja, dizajna, kao i ostalu grafičku obradu po želji.

Personalna štampa, sa mogućom uslugom varijabilne štampe čini poseban proces i obuhvata kompletnu prethodnu informatičku obradu adresa i podataka, do izrade adresiranih koverata različitog dizajna i štampanih sadržaja. Dorada je faza grafičke proizvodnje u kojoj grafički proizvod dobija konačan oblik i predstavlja najkomplikovaniji i vremenski najzahtevniji segment grafičke proizvodnje.

U ovom segmentu raspolažemo sa više od 50 grafičkih i doradnih mašina.

Treći tehnološki proces čine logistički poslovi isporuke gotovih grafičkih proizvoda.

Povezane usluge i informacije