Saradnja sa bankama - O usluzi

Saradnja sa bankama

Racionalizacijom mreže filijala smanjuju se troškovi poslovanja i povećava satisfakcija korisnika.

Saradnjom sa Poštom Srbije ostvarujete višestruke benefite u funkciji daljeg unapređenja Vašeg poslovanja, uz smanjenje troškova poslovanja kroz racionalizaciju mreže filijala i ekspozitura.

Klijentima omogućavate veću dostupnost i kvalitet usluga, čime se poboljšava konkurentnost u odnosu na druge poslovne banke.

Ponuda se odnosi na:

  • uspostavljanje internog platnog prometa između Pošte Srbije i banke;
  • uslugu Uplate pazara;
  • uplate gotovine fizičkih lica na račune otvorene kod banke;
  • realizaciju isplata preko POS terminala Pošte za klijente banke.

Povezane usluge i informacije