TSA sertifikat za „Time Stamp” server - O usluzi

TSA sertifikat za „Time Stamp” server

Za kreiranje i validaciju elektronskog potpisa vremenskih žigova.

TSA sertifikat za „Time Stamp” server koristi se za kreiranje i validaciju elektronskog potpisa vremenskih žigova.

TSA sertifikati za „Timestamp servere koriste se za kreiranje i validaciju elektronskog potpisa vremenskih žigova.

Karakteristike: standardni X.509, verzija 3 sertifikati.

Za dodatne informacije posetite sajt Sertifikacionog tela Pošte.

Povezane usluge i informacije