Usluge geografskog informacionog sistema Pošte - O usluzi

Usluge geografskog informacionog sistema Pošte

Na osnovu podataka geografsko informacionog sistema, moguće je napraviti različite prostorne analize.

Pošta Srbije razvila je usluge bazirane na geografskom informacionom sistemu (GIS-u).

U cilju unapređenja teritorijalne dostupnosti poštanskih usluga, racionalizacije transporta i dostave pošiljaka, Pošta kontinuirano razvija geografski informacioni sistem – GIS.

U ovoj oblasti korisnicima nudimo niz usluga.

Isporuka podataka o prostornom položaju kućnog broja

Na osnovu kvalitetne adresne baze kućnih sandučića korisnika poštanskih usluga, Pošta je geopozicionirala oko 1.160.000 kućnih brojeva u svim većim gradovima u Srbiji.

U cilju uređenja kućnih sandučića korisnika poštanskih usluga formirana je baza svih domaćinstava, kao i baza svih pravnih lica u Srbiji, pa korisnicima koji koriste usluge GIS-a nudimo i usluge: Isporuka podataka o broju domaćinstava na nivou kućnog broja i Isporuka podataka o broju pravnih lica na nivou kućnog broja.

Uz svaku prostornu poziciju kućnog broja, Pošta može isporučiti i informaciju o broju domaćinstava i o broju pravnih lica kao dodatne podatke.

Spisak naselja sa brojem geopozicioniranih zgrada, domaćinstva i pravnih lica

Isporuka podataka o prostornom položaju PAK-a

Pošta je geopozicionirala prostorne položaje PAK-ova na području cele Srbije. Poligon PAK-a obuhvata skup zgrada koje pripadaju delu jedne ulice.

Pošta je georeferencirala preko 113.000 PAK-ova, a njihove pozicije na mapi možete videti u okviru PAK pretrage.

Usluge Isporuka podataka o broju domaćinstava na nivou PAK-a i Isporuka podataka o broju pravnih lica na nivou PAK-a, omogućavaju korisnicima da uz svaki poligon PAK-a, pored opsega kućnih brojeva koje obuhvata, dobiju i informaciju o broju domaćinstava i broju pravnih lica.

Isporuka podataka o prostornom položaju ulica

Pošta je geopozicionirala (pozicionirala na mapi) kompletnu uličnu mrežu Srbije, tj. oko 104.000 kilometara ulica i puteva.

Dužina georeferencirane ulične mreže po opštinama

Generisanje alfanumeričkog podatka na osnovu prostornog položaja kućnog broja i Generisanje alfanumeričkog podatka na osnovu prostornog položaja PAK-a su usluge koje podrazumevaju različite analize nad prostornim podacima Pošte ili podacima koje dostave sami korisnici.

Pošta u ponudi takođe ima i uslugu evidentiranja i održavanja adresnih podataka, koja omogućava da se bilo koji podatak korisnika koji ima adresnu komponentu, pozicionira na mapi.

Prednosti korišćenja usluga GIS-a

Na osnovu podataka geografsko informacionog sistema, moguće je napraviti različite analize:

  • analize teritorijalne dostupnosti objekata i korisnika;
  • planiranje distribucije reklamnog materijala;
  • planiranje ruta;
  • generisanje spiska adresa po zonama;
  • analize gustine stanovanja u cilju planiranja kapaciteta infrastrukture;
  • izbor najpovoljnije lokacije za otvaranje novih objekata i dr.

Povezane usluge i informacije