Usluge oglašavanja - O usluzi

Usluge oglašavanja

Oglašavajte se u poštama širom Srbije. Svi znaju za Poštu, neka znaju i za Vas.

Široko rasprostranjena mreža pošta pruža jedinstvene mogućnosti za efikasno oglašavanje.

Jedinstvena i svuda dostupna mreža od 1500 pošta, orijentisana ka potrebama i zahtevima korisnika, pruža mogućnost oglašavanja Vaše kompanije, proizvoda ili usluge. Oglašavanjem jedne ili više usluga u pošti, u kratkom roku i na jednom mestu, možete sprovesti efikasnu marketing kampanju i ostvariti poslovni cilj.

Efekte marketinške kampanje dodatno možete pojačati kombinovanjem oglašavanja i promocije sa direktnim marketing pristupima – Direktna pošta i SMS servisi.

Za dodatne informacije, kontaktirajte nadležne osobe u gradovima širom Srbije.

Kontakt osobe za oglašavanje u poštama

Oglašavanje na monitorima

Animirajte korisnike uverljivom vizuelnom prezentacijom u ukupnom trajanju do 5 minuta u jednom satu.

Emitujte video spotove ili obaveštenja sa promo porukama o proizvodima ili uslugama Vaše kompanije na monitorima u najfrekventnijim poštama širom Srbije.

Tokom radnog vremena odabrane pošte, Vaša reklamna poruka emituje se više puta u svakom satu i dostupna je Vašim potencijalnim korisnicima.

Spisak pošta sa monitorima

Oglašavanje na plakatnim mestima

Istaknite promotivnu poruku kompanije, proizvoda ili usluge na vidnom mestu.

Izložite plakate u zaštićenim ramovima u poštama svih većih gradova u Srbiji.

Odaberite lokacije koje najviše odgovaraju potrebama Vašeg poslovanja.

Formati plakata:

  • B1 (70,7 cm x 100 cm);
  • B2 (50 cm x 70,7 cm);
  • B3 (35,3 cm x 50 cm).

Uz konsultacije sa našim zaposlenima, izaberite pošte, period oglašavanja, broj i format ramova kako bi Vaša promocija postigla optimalne rezultate.

Raspored plakatnih mesta

Oglašavanje u holderima

Oglašavanje u holderima predstavlja direktan način komunikacije sa širokom grupom potencijalnih korisnika.

Pružite korisnicima detaljne informacije o Vašim proizvodima i uslugama na flajerima i brošurama, izloženim u brendiranim holderima u odabranim poštama.

Holderi mogu biti holderi Pošte ili Vaše kompanije, standardizovanih dimenzija, izrađeni od klirita, kartona ili sličnog materijala.

Uručenje reklamnog materijala na šalterima pošta

Načinite prvi korak ka korisnicima. Obezbediti prisutnost u svakom mestu u Srbiji. U skladu sa marketing planom, odaberite lokaciju, broj pošta i vremenski period u kome želite da oglašavate proizvod ili uslugu. U direktnoj komunikaciji i nakon obaveljene transakcije, naši zaposleni uručiće Vaš reklamni materijal (flajer, brošuru i slično) svakom korisniku.

Izlaganje brendiranih predmeta

Budite tamo gde su svi Vaši korisnici.

Postavite brendirane predmete – posude za novac, zastavice, makete ili podmetače, na pultovima u našim šalter salama i predstavite vizuelni identitet Vaše kompanije, proizvod ili uslugu u odabranim poštama tokom željenog perioda.

Promocija u Pošti

Ostvarite direktnu komunikaciju sa korisnicima i izgradite osnovu za njihovo poverenje.

Uz konsultaciju sa našim zaposlenima, odaberite datum, vreme i pošte u kojima ćete postaviti reklamni štand.

Angažujte promotere u cilju upečatljivog predstavljanja proizvoda ili usluge i dobijanja povratnih informacija od korisnika.

Povezane usluge i informacije