Naplata računa - O usluzi

Naplata računa

Poslujte sa Poštom! Povećajte broj naplaćenih računa.

Omogućite Vašim korisnicima da plaćaju u pošti.

Pošta Srbije nudi pravnim licima kompletan servis naplate računa. Servis obuhvata naplatu i elektronski prenos podataka o naplaćenim računima, za potrebe knjiženja.

Usluga se obavlja na osnovu Ugovora o poslovnoj saradnji, kojim se definišu cene i uslovi sa svakim pravnim licem pojedinačno.

Za više informacija o vremenu i realizaciji uplata proverite Terminski plan Pošte.

Prigovori

Obaveštenje o načinu podnošenja prigovora za korisnike platnih usluga

Prigovor na platne usluge se može podneti na imejl: brigaokorisnicima@posta.rs.

Povezane usluge i informacije