Dopunske usluge i usluge po službenoj dužnosti - O usluzi

Dopunske usluge i usluge po službenoj dužnosti

Usluge po zatevu pošiljaoca, primaoca ili po službenoj dužnosti Pošte.

Usluge po zahtevu pošiljaoca

 • Slanje registrovane pošiljke sa povratnicom - Pošiljka za koju pošiljalac zahteva pisanu potvrdu uručenja na obrascu „Povratnica”, koja se vraća i uručuje pošiljaocu. Prima se samo za one zemlje koje tu uslugu prihvataju,
 • Plaćeni odgovor - Usluga je namenjena pravnim licima koja distribuiraju svoje kataloge, brošure, upitnike, ankete i drugi reklamni materijal na veliki broj različitih adresa, očekujući povratne odgovore. Plaćeni odgovor može biti u formi pisma ili dopisnice. Povratni odgovor se prima bez naplate poštarine, a korisnik koji je obavio distribuciju, plaća poštarinu samo za vraćene odgovore,
 • Izmena ili ispravka adrese primaoca,
 • Nadoslanje registrovane pošiljke na novu adresu uključujući i „poste-restante”,
 • Vraćanje pošiljke iz prijemne pošte pre otpreme,
 • Vraćanje registrovane pošiljke, nakon otpreme,
 • Potraživanje registrovane pošiljke,
 • Izdavanje naknadne potvrde o prijemu vrednosne pošiljke,
 • Pakovanje i adresovanje pošiljke, popunjavanje obrasca.

Usluge po zahtevu primaoca

 •  Čuvanje poštanskih pošiljaka, osim sudskih pisama, u pošti van propisanih rokova, ali ne duže od 30 dana,
 • Nadoslanje poštanskih pošiljaka na novu adresu uključujući i „poste-restante“,
 • Dostava „poste-restante“ pošiljke na adresu
  *„ poste-restante ” je adresa koja podrazumeva uručenje pošiljaka na šalterima pošta.
 • Ponovna dostava poštanskih pošiljaka,
 • Korišćenje poštanskog pregratka.

Usluge po službenoj dužnosti

Usluge koje Pošta obavlja bez zahteva pošiljaoca ili primaoca.

 • Vraćanje pošiljaocu neuručene pošiljke,
 • Prijem i evidentiranje punomoćja,
 • Prepakivanje pošiljaka sa oštećenim sadržajem, sačinjavanje zapisnika o neispravnosti pošiljke i obaveštavanje korisnika,
 • Komisijsko otvaranje i pregled sadržine pošiljke za koju se sumnja da sadrži zabranjene predmete, a na osnovu odluke nadležnog organa,
 • Čuvanje pošiljke radi isporuke, saglasno rokovima utvrđenim opštim uslovima (ležarina),
 • Podnošenje pošiljaka na carinski pregled u uvozu i izvozu,
 • Podnošenje pošiljaka na žigovinu ili kontrolu nadležnom organu,
 • Obaveštenje primaoca ili pošiljaoca pošiljke da podnese potrebna ili nedostajuća dokumenta na carinski pregled,
 • Prenos neregistrovanog pisma ili dopisnice za koje nije plaćena ili je nedovoljno plaćena poštarina,
 • Povraćaj više naplaćene poštarine.

Šta je zabranjeno slati u pošiljkama?

Poštanske pošiljke ne smeju da sadrže: opasne i štetne materije, predmete čiji prenos ugrožava zdravlje i život ljudi i druge poštanske pošiljke, opojne droge, osim kada su primalac i pošiljalac zakonom ovlašćeni za promet drogom, žive životinje, novac, kovanice, novčanice, druge hartije od vrednosti, plemenite metale i vredne komade nakita, osim u vrednosnim pošiljkama i drugu robu i predmete čiji je prenos zabranjen zakonom i drugim propisima.

Prilikom slanja pošiljaka u inostranstvo, potrebno je da se informišete da li su artikli koje želite da pošaljete zabranjeni za uvoz u odredišnu ili tranzitnu zemlju.

Primeri pravilnog adresovanja

Standardi dostave prioritetnih pismonosnih pošiljaka

Pismonosne pošiljke koje ne podležu carinskom pregledu

Spisak zabranjenih artikala za uvoz ili tranzit kroz određenu zemlju

Povezane usluge i informacije

 • Pismo

  Brzo i pouzdano, Vaše pošiljke stižu u svaki deo sveta.

 • Tiskovina

  Slanje do 2 kg štampanog materijala korisniku u inostranstvo.

 • M vreća

  Slanje do 30 kg štampanog sadržaja primaocu u inostranstvo.

 • Pronađite poštu

  Pronađite najbližu poštu u Vašem okruženju.

 • Pratite pošiljku

  Informišite se gde se u svakom trenutku nalazi Vaša pošiljka.

 • Kalkulator cena

  Izračunajte cenu odabrane usluge.