Štampa i prenos pošiljaka - O usluzi

Štampa i prenos pošiljaka

Od podatka u elektronskoj formi do krajnjeg korisnika.

Štampa, kovertiranje i pakovanje računa, obaveštenja i marketinških materijala.

Usluga obuhvata obradu podataka pravnog lica koji su poslati u elektronskoj formi, štampu, pakovanje dokumenata „Pressure&Seal” tehnologijom, kao i prenos i uručenje krajnjim korisnicima pošiljaka sa odštampanim sadržajem.

Informaciono-komunikaciona mreža Pošte Srbije omogućava prosleđivanje podataka u elektronskoj formi najbližem distributivnom centru, gde se podaci štampaju, pakuju i otpremaju za prenos i uručenje krajnjim korisnicima.

Usluga se koristi za štampu, kovertiranje i pakovanje računa, marketinških materijala i obaveštenja, bez mogućnosti insertovanja priloga.

Pored osnovnih usluga štampe, pakovanja i prenosa pošiljaka sa odštampanim sadržajem do krajnjih korisnika, Pošta dodatno nudi:

  • uređivanje adresne baze korisnika – uvođenje šifarnika gradova, opština, naselja, ulica i primena poštanskog adresnog koda (PAK);
  • kreiranje izgleda dokumenta;
  • izradu jedinstvene forme naloga za uplatu (sa OCR i „bar-kod“ zapisima) – ukoliko je dokument račun;
  • naplatu računa korisnicima pravnih lica na šalterima pošta.

Povezane usluge i informacije