Komercijalni SMS - O usluzi

Komercijalni SMS

Komunicirajte sa velikim brojem korisnika. Brzo, efikasno, u kontinuitetu.

SMS za predefinisane operacije – upite, zahteve, različita plaćanja.

Komercijalni SMS klijentima Pošte omogućava interakciju sa korisnicima posredstvom SMS poruka. Podrazumeva slanje SMS zahteva u definisanom formatu: SMS upit o stanju na računu, SMS upit u trenutni status poštanskih pošiljaka, slanje SMS oglasa, SMS plaćanje i produženje internet oglasa, SMS kod za pristup internet strani, SMS medijski servisi – radio i TV komentari.

Za realizaciju komercijalnog servisa potrebno je da klijent sam definiše: kratak četvorocifren broj (npr. 2399), format, sadržaj i cenu poruke.

Zahvaljujući sigurnim multifunkcionalnim vezama sa platformama mobilnih operatora (mts, Yettel, A1, Globaltel), Pošta preko SMS platforme klijentima omogućava realizaciju širokog spektra SMS servisa (obaveštenja, statusi, usluge, reklame).

Usluga se može realizovati povezivanjem na informacioni sistem Pošte ili pomoću aplikacije SMS medija-ekspres (SMS Media Express).

Komunikacija između informacionog sistema klijenta i SMS platforme ostvaruje se posredstvom interneta, dok se tehnologija dolaznog i odlaznog saobraćaja odvija posredstvom veb servisa (SOAP poruke).

Prednosti korišćenja SMS servisa u poslovanju su višestruke:

  • dostupnost 24/7;
  • raspodela prihoda – cenu poruke određuje klijent sam;
  • potpuna zaštita podataka.

SMS servisi Pošte namenjeni su:

  • bankama – za slanje upita o stanju, registraciju korisnika;
  • distributerima i prevoznicima – za rezervaciju proizvoda ili slanje upita o vremenu dolaska/polaska;
  • medijima – za glasanje publike, slanje izveštaja o stanju na putevima ili vremenske prognoze, slanje ili unapređenje oglasa, slanje komentara.

SMS medija-ekspres (SMS Media Express)

Veb aplikacija SMS medija-ekspres omogućava prikupljanje različitih zahteva i sadržaja poslatih SMS porukama i njihovu naplatu.

SMS medija-ekspres je pogodna za realizaciju zahteva za muzičke želje, male oglase, članarine u nekoj grupi ili kod prijava za učešće u radio i TV emisijama.

Korišćenje aplikacije za ovaj servis je jednostavno, bez skrivenih troškova, komplikovanih instalacija i obuka.

Povezane usluge i informacije