Naplata računa - O usluzi

Naplata računa

Platite Vaše komunalne usluge, po originalnim računima.

Na šalterima svih pošta mogu se platiti računi za komunalne usluge.

U poštama možete obaviti plaćanje komunalnih usluga, po originalnim računima, čiji su izdavaoci pravna lica sa kojima Pošta Srbije ima ugovorenu poslovnu saradnju.

Za uplate na osnovu originalnih računa, datum uplate u pošti istovremeno je i datum izmirenja Vaše obaveze.

Na ovaj način se mogu platiti računi Telekoma, Yettel-a, A1, JKP Infostan-a, EPS-a, Pošta NET-a i drugi.

Prigovori

Obaveštenje o načinu podnošenja prigovora za korisnike platnih usluga

Prigovor na platne usluge se može podneti i na imejl: brigaokorisnicima@posta.rs.

Povezane usluge i informacije