Express Mail Service (EMS) - O usluzi

Express Mail Service (EMS)

Brzi prenos pošiljaka u preko 60 zemalja sveta, po povoljnim cenama.

Pošta omogućava brzi prenos pošiljaka u preko 60 zemalja.

EMS pošiljke su registrovane poštanske pošiljke bez označene vrednosti i bez posebnih usluga, mase do 30 kg.

EMS pošiljke u međunarodnom saobraćaju mogu sadržati: dokumenta, robu, druge predmete, osim onih za koje važe zabrane Svetskog Poštanskog saveza i zakonodavstava pojedinih zemalja.

Prijem EMS pošiljaka:

Spisak zemalja za slanje EMS pošiljaka

Pratite status EMS pošiljaka elektronski na sajtu Pošte, preko Track&Trace sistema dostavnih operatora, ili pozivanjem Kontakt centra na 0800 100 808 i 011 3 607 607, radnim danima od 8 do 18 časova i subotom od 8 do 15 časova.

Zabranjeni sadržaji

Proverite detaljne informacije o zabranjenim sadržajima za uvoz ili tranzit kroz određenu zemlju.

Šta sve možete poslati u EMS pošiljci?

EMS pošiljkama šalju se dokumenta, roba i drugi predmeti, osim onih za koje važe zabrane Svetskog poštanskog saveza i zakonodavstava pojedinih zemalja.

Više informacija

Dokumenta

Pozivanjem brojeva 011 3607 607 ili 0800 100 808, dokumenta se mogu poslati sa željene adrese iz sledećih mesta u Srbiji, ukoliko je masa pošiljke do 0,5 kg, ili predajom na šalterima pošta.

Više informacija o EMS pošiljkama i pravilno popunjenim dokumentima

Roba u formi poklona (količine ograničene za potrebe jednog domaćinstva)

Sa šaltera za prijem EMS pošiljaka može se poslati roba u količini za potrebe jednog domaćinstva. Uz pošiljku je neophodno da priložite popunjenu EMS adresnicu, kao i odgovarajući broj primeraka obrazaca „Carinska deklaracija CN 23 ukoliko šaljete više od četiri artikla u pošiljci.

Dimenzije

Maksimalne dimenzije EMS pošiljaka: zbir dužine i obima na najširem mestu poprečno, može biti najviše 3 m, s tim da najveća dimenzija ne sme prelaziti 1.5m.

Informacije u vezi sa carinskom procedurom i potrebnom dokumentacijom, mogu se dobiti pozivanjem broja pošte carinjenja u Beogradu, Novom Sadu ili Nišu.

Povezane usluge i informacije