Slanje paketa u inostranstvo - O usluzi

Slanje paketa u inostranstvo

Slanje paketa u inostranstvo iz najbliže pošte, po pristupačnim cenama.

Paket za inostranstvo možete poslati iz najbliže pošte, u sve zemlje sveta.

Radost je u otpakivanju!

Obradujte drage osobe u inostranstvu. Pošaljite poklone, knjige, fotografije, garderobu ili omiljene proizvode iz Srbije. Neka otpakivanje bude trenutak pun radosti i uzbuđenja.

Paket za inostranstvo je registrovana poštanska pošiljka sa ili bez označene vrednosti, koja sadrži robu i druge predmete.

Paket za inostranstvo možete poslati iz svake pošte u Srbiji, u sve zemlje sveta.

Elektronsko praćenje paketa omogućeno je na sajtu Pošte.

Na paketu moraju biti naznačene masa i adresa pošiljaoca i primaoca.

Dimenzije i masa paketa za inostranstvo zavise od uslova ovlašćenog poštanskog operatora odredišne zemlje.

Vrednost paketa

Označavanje visine vrednosti paketa za inostranstvo zavisi od poštanskih propisa odredišne zemlje. Ukoliko odredišna zemlja prima pakete sa označenom vrednošću, vrednost se označava na paketu i obrascu Paketska sprovodnica (Parcel Label) CP72, koji prati paket. Označena vrednost paketa ne može biti veća od vrednosti koja je označena na obrascu Paketska sprovodnica (Parcel Label) CP72.

Zabranjeni sadržaji

Poštanski paketi koji se šalju u inostranstvo ne smeju da sadrže: opojne droge i psihotropne materije, eksplozivne, zapaljive, druge opasne, kao i radioaktivne materije, falsifikovane predmete i piraterijski materijal, sablažnjive i nemoralne predmete, žive životinje, eksplozivne naprave, municiju ili njihove kopije, predmete koji po prirodi ili pakovanju mogu biti opasni za zaposlene i koji mogu oštetiti druge pošiljke ili poštansku opremu, dokumenta koja imaju karakter aktuelne i lične prepiske lica koja nisu pošiljalac ili primalac, efektivni domaći i strani novac, izuzev u slučajevima odobrenja od strane NBS (u vrednosnim pošiljkama), druge predmete čiji je uvoz ili promet zabranjen u odredišnoj zemlji.

Spisak zabranjenih artikala za uvoz ili tranzit kroz određenu zemlju

Povezane usluge i informacije