Međunarodno takmičenje u pisanju pisama za mlade

Međunarodno takmičenje u pisanju pisama za mlade

USLOVI KONKURSA

Međunarodno takmičenje u pisanju pisama za mlade

Svake godine, počev od 1971. godine, Svetski poštanski savez, specijalizovana agencija Ujedinjenih nacija za poštanske usluge, održava Međunarodno takmičenje u pisanju pisama za mlade, čija je tema ove godine „Sa 150 godina Svetski poštanski savez je služio ljudima širom sveta više od osam generacija. Svet se od tada izuzetno promenio. Napišite pismo budućim generacijama o svetu za koji se nadate da će naslediti”.

Takmičenje ima za cilj da unapredi pismenost kod mladih kroz umetnost pisanja pisama i da podstakne učesnike da izraze svoju kreativnost i usavrše svoje jezičke veštine.

Uprkos tome što živimo u digitalnom dobu, učenje pravilnog izražavanja kroz pisanu reč je sposobnost koju svaka mlada osoba treba da neguje u cilju ličnog razvoja i pripreme za budućnost. To potvrđuje i činjenica da su tokom protekle 52 godine, koliko se ovo takmičenje održava, učešće uzeli milioni mladih širom sveta, razvijajući tako vrednu umetnost pisanja pisama i izražavanje razmišljanja i stavova o temama i pitanjima koja se tiču sveta u celini.

Kao članica Svetskog poštanskog saveza, Pošta Srbije realizuje nacionalni konkurs pod nazivom: „Takmičenje u pisanju pisama za mlade“, u okviru Međunarodnog takmičenja u pisanju pisama za mlade, na temu i po pravilima koje je odredio Svetski poštanski savez. Pobedničko pismo na nacionalnom konkursu, predstavljaće našu zemlju pred međunarodnim žirijem u sedištu Svetskog poštanskog saveza u Švajcarskoj (Ženeva).

Uslovi konkursa:

 • Konkurs je otvoren od 1. aprila do 20. aprila 2024. godine za učesnike uzrasta od 9 do 15 godina;

 • Tema „Sa 150 godina Svetski poštanski savez je služio ljudima širom sveta više od osam generacija. Svet se od tada izuzetno promenio. Napišite pismo budućim generacijama o svetu za koji se nadate da će naslediti”;

 • Radovi moraju biti pisani isključivo rukom, u formi pisanog pisma;

 • Radovi moraju sadržati sve elemente pisma: zaglavlje (potpuna adresa autora, datum pisma), uvodni pozdrav (Dragi/Poštovani..), telo pisma (sadržaj), završni pozdrav, potpis;

 • Radovi se moraju pridržavati teme i ne smeju biti duži od 800 reči;

 • Nema ograničenja u broju poslatih radova;

 • Uz rad dostavlja se i elektronski prepis pisma urađen na računaru i sledeći podaci: ime i prezime učesnika, datum rođenja, adresa stanovanja, ime i prezime roditelja, broj telefona roditelja, imejl adresa roditelja, broj reči u pismu;

 • Uz radove je potrebno dostaviti i pisanu saglasnost roditelja/staratelja, u formi pisane saglasnosti koja je dostupna u nastavku (izjave mogu biti ispisane i rukom).

Obrazac pristanka na obradu podataka o ličnosti

Radovi se dostavljaju na adresu:

Konkurs „Takmičenje u pisanju pisama za mlade”

Poštanski pregradak 500

11120 Beograd 35

 • Radove će ocenjivati komisija obrazovana odlukom direktora Pošte Srbije;
 • Kriterijumi za procenu kvaliteta pisma su: struktura pisma, pridržavanje teme, kreativnost i upotreba jezika;
 • Pošta Srbije može da objavi ime i prezime autora pobedničkog rada, sa fotografijama/snimcima pobednika konkursa na nacionalnom nivou, u pisanim i elektronskim medijima, na korporativnom sajtu/zvaničnim nalozima Pošte Srbije na društvenim mrežama;
 • Najbolje pismo predstavljaće Republiku Srbiju na svetskom izboru u Ženevi;
 • Na međunarodnom nivou, autori tri najbolja pisma biće nagrađeni zlatnom, srebrnom i bronzanom medaljom koje dodeljuje Svetski poštanski savez;
 • Dostavljeni radovi se ne vraćaju;
 • Za više informacija možete se obratiti elektronskim putem (e-mail: marketing@posta.rs) .