Isplata gotovine platnim karticama preko POS terminala - O usluzi

Isplata gotovine platnim karticama preko POS terminala

Pošta Srbije ne pruža usluge plaćanja računa platnim karticama, već se sve transakcije tretiraju kao isplata gotovine.

Isplata gotovine platnim karticama za potrebe plaćanja računa u pošti.

U poštama se ne obavlja usluga plaćanja platnim karticama, jer je to moguće isključivo u trgovačkoj mreži, već se sve transakcije tretiraju kao isplata gotovine platnim karticama. Korisnicima je olakšano da sa tim novcem (delimično ili u celosti) odmah obave i plaćanje računa. Da li će i koliko, takva transakcija biti opterećena provizijom zavisi od banke izdavaoca kartice i njenog tarifnika.

Napomena

Molimo da se o ovim troškovima informišete kod banke izdavaoca kartice.

Prednosti

  • Isplata gotovine – Dina, VISA i MasterCard/Maestro karticom;
  • Pošta ne naplaćuje od korisnika proviziju za ovu uslugu;
  • banka izdavalac kartice može naplatiti troškove prema svojoj tarifi. Molimo da se o ovim troškovima informišete kod banke izdavaoca kartice.

Spisak ovlašćenih pošta za pružanje usluge

Povezane usluge i informacije