Rukovanja paketima

Obezbedite poseban postupak sa paketima u toku prenosa.

Izborom određenog rukovanja prilikom predaje, obezbeđujete poseban postupak sa paketima.

Otkupni paket

Uručenje paketa primaocu uz prethodnu naplatu otkupnog iznosa u korist pošiljaoca. Izbor ove usluge i vrsta otkupnog dokumenta označava se na adresnici paketa.

Izdvojeni paket

Paket koji sadrži predmete koji su lako lomljivi i kojima se rukuje sa posebnom pažnjom. Ovakav paket obavezno nosi oznaku „Lomljivo“, „Staklo‟ i dr. Glomazni paket mora biti primljen kao Izdvojeni paket.

Usluge dodatne vrednosti

  • SMS obaveštenje – usluga dodatne vrednosti, koja se na zahtev pošiljaoca može pružiti kod prijema paketa u unutrašnjem poštanskom saobraćaju. Ovom uslugom omogućeno je da pošiljalac paketa bude obavešten SMS-om o prispeću i uručenju paketa, kao i da primalac bude obavešten SMS-om o njegovom prispeću.

Više informacija o slanju paketa u Srbiji

Pravilno adresovanje paketskih pošiljaka

Zabranjeni sadržaji

Uputstvo za pakovanje

Povezane usluge i informacije