Slanje paketa u Srbiji

Pošaljite paket iz najbliže pošte. Stižemo do svakog mesta u Srbiji.

Paket može biti mase do 31,5 kg.

Brze, pouzdane, svuda dostupne. Koristite paketske usluge Pošte Srbije za prenos robe i drugih predmeta.

Paket je zatvorena pošiljka koja sadrži robu i druge predmete, sa i bez označene vrednosti, sa registrovanim prijemnim brojem.

Pošaljite paket mase do 31,5 kg iz najbliže pošte, najveće označene vrednosti do 50.000 dinara.

Svaki paket mora da sadrži pune adrese pošiljaoca i primaoca koje se ispisuju na adresnici paketa.

Elektronsko praćenje paketa omogućeno je na sajtu Pošte.

Pravilno adresovanje paketskih pošiljaka

Zabranjeni sadržaji

Pošta ne prima pakete koji sadrže eksplozivne i lako zapaljive materijale, opojne droge, žive životinje,, kao i prepisku koja se razmenjuje između lica koja nisu pošiljalac ili primalac (ili lica koja sa njim stanuju), izuzimajući arhivski materijal. Zabranjeno je slanje poštanskih pošiljaka koje sadrže novac, kovanice, novčanice, druge hartije od vrednosti, plemenite metale i vredne komade nakita, osim u vrednosnim pošiljkama.

Povezane usluge i informacije