Rukovanja paketima - O usluzi

Rukovanja paketima

Obezbedite poseban postupak sa paketima u toku prenosa.

Izborom određenog rukovanja prilikom predaje paketa u pošti, možete zahtevati poseban postupak sa paketima u toku prenosa.

Pojedina rukovanja paketima obavljaju se samo za one zemlje koje te usluge prihvataju, pod uslovima koje propisuju akti Svetskog poštanskog saveza.

Avionski paket

Prilikom predaje paketa možete zahtevati avionski transport. Avionski prenos paketa moguć je ukoliko odredišni poštanski operator prihvata ovu posebnu uslugu.

Paket sa označenom vrednošću

Paket osiguran do visine vrednosti koju označi pošiljalac. Označena vrednost odgovara stvarnoj vrednosti paketa, odnosno značaju za pošiljaoca, ali je dozvoljeno označiti i deo vrednosti. Korišćenje ove usluge zavisi od uslova koje definišu ovlašćeni poštanski operatori odredišne zemlje.

Lomljiv i glomazan paket

Izdvojen (lomljiv) paket je paket koji sadrži predmete koji su lako lomljivi (staklo, porcelan, keramika i dr) i kojim se rukuje sa posebnom pažnjom. Glomazni paket je paket posebnog oblika i strukture koji se ne može složiti i prenositi sa ostalim paketima, odnosno čije su dimenzije veće od propisanih. Usluge je moguće koristiti u zavisnosti od uslova koje definišu ovlašćeni poštanski operatori odredišne zemlje.

Više informacija o slanju paketa u inostranstvo

Zabranjeni sadržaji

Spisak zabranjenih artikala za uvoz ili tranzit kroz određenu zemlju

Uputstvo za pakovanje

Dokumentacija

Povezane usluge i informacije