PostPak – otkupni paket za region - O usluzi

PostPak – otkupni paket za region

Pošaljite otkupni paket u zemlje regiona, uz naplatu pouzećem.

PostPak pošiljke mogu se predati na šalteru svake pošte u Srbiji.

Iz najbliže pošte, pošaljite otkupni paket primaocima u zemlje regiona – Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru.

Mi Vam nudimo:

 • pristupačne cene;
 • pojednostavljen postupak izvoza;
 • mogućnost naplate pouzećem.

PostPak paketi su registrovane otkupne poštanske pošiljke, sa ili bez označene vrednosti, pakovane na propisan način, koje sadrže robu i druge predmete, a glase za primaoce fizička lica.

Maksimalna dozvoljena masa PostPak pošiljaka je 30 kg.

Maksimalna označena vrednost i otkupni iznos je 999 evra po jednoj pošiljci/računu za istog primaoca.

Kontakt mobilnog telefona primaoca i pošiljaoca obavezno je upisati na obrascu CP-72 – Izvozni carinski list, koji prati paket od prijema do uručenja.

Informacije u vezi sa carinskom procedurom i potrebnom dokumentacijom, mogu se dobiti pozivanjem broja pošte carinjenja u Beogradu, Novom Sadu ili Nišu.

Elektronsko praćenje statusa pošiljke omogućeno je na sajtu Pošte.

Prednosti

 • Jednostavnost – PostPak pošiljke mogu se predati na šalteru svake pošte u Srbiji;
 • pojednostavljenje plasmana robe u regionu uz smanjenje troškova izvoza;
 • svi paketi su otkupni i prenose se avionski za sve zemlje, osim za Republiku Srpsku;
 • elektronski prenos otkupnog iznosa.

Naplata PostPak otkupnih pošiljaka

Za plaćanje otkupnine za PostPak pošiljku koristi se otkupna uputnica PostKeš (PostCash) – međunarodni prenos novca.

Uslovi plaćanja otkupnine za PostPak pošiljku su:

 • ne naplaćuje se naknada za otkupnu uputnicu;
 • novčana sredstva poslata otkupnom uputnicom vlasništvo su primaoca novca/pošiljaoca PostPak pošiljke od trenutka uplate;
 • prilikom uručenja PostPak pošiljke, otkupnina se naplaćuje od fizičkog lica, radi formiranja otkupne uputnice koje se zatim upućuje pošiljaocu otkupne pošiljke;
 • pošiljalac otkupne uputnice nije u obavezi da primaoca obavesti o uplati;
 • Pošta SMS porukom obaveštava primaoca o prispeću otkupne uputnice, na broj telefona koji je dat Pošti prilikom slanja PostPak otkupne pošiljke;
 • prilikom isplate otkupne uputnice, primalac umesto broja otkupne uputnice može da saopšti broj PostPak pošiljke;
 • uslugu isplate PostKeš, otkupne uputnice, Pošta pruža u dinarima, po kupovnom kursu koji primenjuje Pošta na dan prispeća uputnice u sistem Pošte.

Posebne usluge

Paket sa označenom vrednošću i otkupninom

Označena vrednost i otkupnina treba da odgovara stvarnoj vrednosti pošiljke. Vrednost i otkupnina se označavaju u evrima, brojkama i slovima na paketu i na obrascu CP-72 koji prati paket.

Usluge po zahtevu pošiljaoca za uslugu PostPak

Usluge po službenoj dužnosti za uslugu PostPak

Zabranjeni sadržaji

Spisak zabranjenih artikala za uvoz ili tranzit kroz određenu zemlju

Povezane usluge i informacije