Specifične usluge - O usluzi

Isplata penzija korisnicima na adresi i na šalterima.

Pošta Srbije obavlja isplatu penzija i drugih socijalnih davanja, u saradnji sa Bankom Poštanskom štedionicom i isplatiocima – državnim institucijama.

Isplate penzija na adresi korisnika i šalterima pošta, kao i drugih socijalnih davanja nalogom za isplatu, obavljaju se na način, pod uslovima i rokovima koji su utvrđeni odgovarajućim ugovorima.

Naknada za isplatu penzije iz nadležnosti Republičkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje iznosi 1,4% od iznosa isplate.

Isplate socijalnih davanja iz nadležnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Kancelarije za Kosovo i Metohiju su oslobođene plaćanja naknade.

Povezane usluge i informacije