Besplatne akcije - O usluzi

Prijem naloga za prodaju besplatnih akcija na šalterima pošta.

Na šalterima pošta može se trgovati besplatnim akcijama Javnog preduzeća Aerodrom „Nikola Tesla” a. d. Beograd i „NIS“-a. Građani mogu da izdaju Naloge za prodaju ovih akcija u oko 1300 pošta, svakog radnog dana od ponedeljka do petka.

Proverite spisak pošta ovlašćenih za prijem naloga za prvu prodaju besplatnih akcija.

Potrebna je važeća lična karta i odgovori na tri pitanja.

  • Broj akcija
    Koliko akcija želite da prodate?
  • Minimalna cena
    Koja je najmanja cena po kojoj želite da prodate akciju?
  • Broj tekućeg računa
    Koji je broj tekućeg računa na koji želite da se obavi uplata?

Za dodatne informacije, pozovite broj 0800 100 300 za besplatne pozive ili pošaljite SMS upit na broj 2377 sa tekstom: AKCIJE_(razmak), jedinstveni broj naloga.

Cena poruke iznosi 30 dinara ( bez pdv-a).

Obaveštenje

Pošta Srbije obaveštava sve građane – vlasnike besplatnih akcija, da je rok u kome mogu ispostavljati naloge na šalterima pošta bez naplate troškova, produžen do 31.12.2024. godine.

Dokumentacija za prodaju besplatnih akcija

Dokument koji je potrebno da imate kod sebe je važeća lična karta.

Ukoliko građanin prodaje akcije za nekog drugog, potrebno je da ponese: važeću ličnu kartu i njenu fotokopiju, ličnu kartu osobe za koju se obavlja prodaja i njenu fotokopiju, kao i dva primerka originalnog specijalnog punomoćja, isključivo za ovu namenu overena u sudu, od kojih jedan primerak sa fotokopijama ličnih karata, predaje na šalteru pošte, a drugi primerak zadržava za eventualno dalje davanje naloga.

Ukoliko je građanin staratelj ili ima produženo roditeljsko pravo, potrebno je da ponese svoju važeću ličnu kartu na uvid, fotokopiju lične karte, dva primerka originalnog rešenja nadležnog organa (nadležnog suda ili centra za socijalni rad) overena u sudu i dva primerka originalnog uverenja o životu akcionara, ne starijih od 30 dana, od kojih po jedan primerak predaje na šalteru pošte, dok druge primerke zadržava za dalje davanje naloga.

Povezane usluge i informacije