Generisanje instrukcije za plaćanje - O usluzi

Generisanje instrukcije za plaćanje

U cilju pružanja podrške usluzi „Plati“ koja je građanima dostupna putem portala eUprava, Pošta Srbije je uvela uslugu - Generisanje instrukcije za plaćanje.

Generisanje instrukcije za plaćanje je usluga koja podrazumeva kreiranje jedinstvene uplatnice za plaćanje taksi i naknada za usluge koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova (naknade za usluge izdavanja lične karte, pasoša, vozačke dozvole, prebivališta i boravišta) i Poreska uprava (obračun poreza na prenos apsolutnih prava u postupku prenosa vlasništva nad upotrebljivanim motornim vozilima-polovna vozila).

Usluga se pruža u svim poštama, na šalterima na kojima su instalirane fiskalne kase.