Usluge po zahtevu i službenoj dužnosti

Usluge koje Pošta obavlja na zahtev korisnika ili po službenoj dužnosti.

Usluge po zahtevu pošiljaoca

 • Vraćanje paketa iz prijemne pošte pre otpreme
 • Izmena adrese za paket
  Korišćenja usluge zavisi od uslova koje definiše ovlašćeni poštanski operator odredišne zemlje.
 • Potraživanje paketa
 • Izdavanje naknadne potvrde o prijemu paketa
 • Pakovanje i adresovanje paketa, popunjavanje obrazaca
 • Slanje registrovane pošiljke sa povratnicom

Usluge po zahtevu primaoca

 • Čuvanje paketa u pošti van propisanih rokova
 • Ponovna dostava paketa
 • Nadoslanje paketa na novu adresu
 • Izdavanje naknadne potvrde o uručenju paketa
 • Zahtev za ličnu dostavu paketa
 • Dostava „post-restant” paketa na adresu primaoca
  * „Post-restant” je adresa koja podrazumeva uručenje paketa na šalterima pošta.

Usluge po službenoj dužnosti

 • Vraćanje neuručenog paketa (naplaćuje se povratna poštarina)
 • Prijem i evidentiranje punomoći
 • Prepakivanje paketa sa oštećenim sadržajem i sačinjavanje Zapisnika o neispravnosti pošiljke
 • Čuvanje paketa radi isporuke saglasno utvrđenim rokovima (naplaćuje se ležarina)
 • Podnošenje paketa na carinski pregled u izvozu i uvozu
 • Podnošenje paketa na žigovinu ili kontrolu nadležnom organu
 • Obaveštenje primaocu ili pošiljaocu o podnošenju potrebnih dokumenta na carinski pregled

Usluge po zahtevu pošiljaoca za uslugu PostPak

 • Nadoslanje paketa na novu adresu (mogućnost korišćenja ove usluge zavisi od uslova koje definiše ovlašćeni poštanski operator odredišne zemlje)
 • Vraćanje paketa iz prijemne pošte pre otpreme
 • Izmena adrese za pakete (mogućnost korišćenja ove usluge zavisi od uslova koje definiše ovlašćeni poštanski operator odredišne zemlje)
 • Potraživanje paketa
 • Izdavanje naknadne potvrde o prijemu paketa
 • Izdavanje potvrde ili overene fotokopije poštanske isprave koja se odnosi na uručenje paketa (mogućnost korišćenja ove usluge zavisi od uslova koje definiše ovlašćeni poštanski operator odredišne zemlje)

Usluge po službenoj dužnosti za uslugu PostPak

 • Vraćanje neuručenog paketa (ne naplaćuje se povratna poštarina)
 • Prepakivanje paketa sa oštećenim sadržajem i sačinjavanje Zapisnika o neispravnosti pošiljke
 • Podnošenje paketa na carinski pregled u izvozu

 

Više informacija o slanju paketa u inostranstvo

Zabranjeni sadržaji

Spisak zabranjenih artikala za uvoz ili tranzit kroz određenu zemlju

Uputstvo za pakovanje

Dokumentacija

Povezane usluge i informacije