Serverski sertifikat za elektronsko potpisivanje - O usluzi

Serverski sertifikat za elektronsko potpisivanje

Za kreiranje i validaciju elektronskog potpisa elektronskih dokumenata i transakcija.

Sertifikat se koristi za kreiranje i validaciju elektronskog potpisa elektronskih dokumenata i transakcija.

Serverski sertifikati za elektronsko potpisivanje, koriste se za kreiranje i validaciju elektronskog potpisa elektronskih dokumenata i transakcija. Serverski sertifikat za elektronsko potpisivanje sadrži ime servera u odgovarajućem polju sertifikata.

Karakteristike: standardni X.509, verzija 3 sertifikati.

Za dodatne informacije posetite sajt Sertifikacionog tela Pošte.

Povezane usluge i informacije