Usluga usklađivanja adresnih podataka sa adresnim sistemom Pošte - Kontakt

Usluga usklađivanja adresnih podataka sa adresnim sistemom Pošte

Funkcija poštanske mreže

Sektor za organizaciju uručenja

Služba za geografski informacioni sistem i poštanski adresni kod

Takovska 2, 11120 Beograd, PAK: 135403

011 3718 192
011 3718 190

pak@ptt.rs

Povezane usluge i informacije