Poštanska uputnica - Najčešća pitanja

Poštanska uputnica

Pošaljite novac na bilo koju adresu u Srbiji.

Rokovi za prenos i uručenje poštanske uputnice su: 2 radna dana na užem, 3 radna dana na širem i 5 radnih dana na najširem dostavnom području pošte.

Novac poslat poštanskom uputnicom je raspoloživ za isplatu primaocu u roku od 30 dana. Po isteku navedenog roka, u periodu od narednih 30 dana, novac je raspoloživ za isplatu pošiljaocu uputnice.

Kada su u pitanju pravna lica, rok za isplatu se može ugovoriti da bude i kraći od 30 dana.

Povezane usluge i informacije