Žene preduzetnice

Žene preduzetnice

Prava žena na pravom mestu

#NajboljeTekDolazi

Konkurs „100 uspešnih poslovnih žena“

Pozivamo dame osnivačice ili zakonske zastupnice, malih preduzeća, udruženja i drugo, da se prijave na Konkurs i osvoje jedinstvenu priliku da predstave svoje poslovanje na više mesta u poštama širom Srbije, kao i da unaprede svoje poslovanje kroz besplatnu edukaciju – radionice na različite teme od značaja za poslovanje.

Veliki konkurs Pošte Srbije „100 uspešnih poslovnih žena“ traje od 8. marta do 8. aprila 2024. godine.

Osnovni uslovi za učešće:

  1. Popunjeni podaci u prijavnoj formi na sajtu Pošte preduzetnice.posta.rs ;
  2. Pravo da se prijave na Nacionalni konkurs imaju žene:

    preduzetnice / zakonske zastupnice ili osnivačice privrednog društva razvrstanog u malo pravno lice, uključujući i zemljoradničke zadruge, ustanove ili drugo pravno lice koje obavlja poljoprivrednu i drugu proizvodnju, odnosno obavlja preradu poljoprivrednih proizvoda, odnosno obavlja druge nepoljoprivredne aktivnosti (ruralni turizam, stari zanati i sl.), kao i predsednice udruženja i nosioci poljoprivrednog gazdinstva;

  3. Registracija u odgovarajućem registru izvršena najmanje godinu dana pre dana prijave na Konkurs ili da je gazdinstvo u aktivnom statusu;

  4. Izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa.

Sve uslove Konkursa pročitajte ovde.

Prijavite se, predstavite svoje poslovanje, a mi ćemo 100 dama nagraditi besplatnim oglasnim prostorom u više pošta u zemlji i besplatnom edukacijom kroz učestvovanje na radionicama na različite teme od značaja za unapređenje poslovanja.

Popunite Formu za prijavu.

Za sve dodatne informacije, pišite nam na konkurspreduzetnice@posta.rs .