Direktna pošta - O usluzi

Direktna pošta

Pošaljite promotivni materijal, reklamne uzorke, obaveštenje ili upitnik za anketu.

Direktna pošta može biti adresovana i neadresovana.

Direktna pošta – direktna komunikacija

Ukoliko koristite Direktnu poštu, povećavate šanse da:

  • uspešno započnete novi posao;
  • otkrijete potencijalne korisnike;
  • prezentujete novi proizvod ciljanom tržištu;
  • unapredite odnose sa klijentima;
  • povećate prodaju;
  • ocenite rezultate oglašavanja i prodajnih aktivnosti.

Adresovana direktna pošta

Adresovana direktna pošta predstavlja najisplativiji način oglašavanja kroz neposrednou komunikaciju sa ciljanim grupama korisnika. Na pošiljkama se navode puno ime, prezime, odnosno naziv i adresa primaoca.

Najveća masa adresovane direktne pošiljke iznosi 1000 g, a može se predati najmanje 100 pošiljaka u jednoj predaji.

Neadresovana direktna pošta

Neadresovana direktna pošta distribuira se ciljnom segmentu na precizno određenom području, domaćinstvima ili korisnicima poštanskih pregradaka, ali se na pošiljkama ne navode podaci o primaocima.

Najveća masa neadresovane direktne pošiljke je 100 g, a minimum pošiljaka za predaju je 1000 u jednoj predaji.

Ukoliko nakon slanja pošiljaka želite odgovore korisnika, koristite uslugu Plaćeni odgovor.

Povezane usluge i informacije