Usluge oglašavanja - Kontakt

Usluge oglašavanja

Oglašavajte se u poštama širom Srbije. Svi znaju za Poštu, neka znaju i za Vas.

Funkcija usluga

Sektor za prodaju

Takovska 2, 11120 Beograd, PAK: 135403

011 3718 213
011 3718 225
011 3718 234

usluge@posta.rs

Povezane usluge i informacije