Usluge po zahtevu i službenoj dužnosti - O usluzi

Usluge po zahtevu i službenoj dužnosti

Usluge na zahtev primaoca ili pošiljaoca i po službenoj dužnosti Pošte.

Usluge po zahtevu pošiljaoca

 • Slanje registrovane pošiljke sa povratnicom -  Pošiljka za koju pošiljalac zahteva pisanu potvrdu uručenja na obrascu „Povratnica”, koja se vraća i uručuje pošiljaocu
 • Izmena ili ispravka adrese primaoca
 • Nadoslanje registrovane pošiljke na novu adresu uključujući i „poste-restante
 • Vraćanje pošiljke iz prijemne pošte, pre otpreme
 • Vraćanje pošiljke, nakon otpreme
 • Potraživanje registrovane pošiljke
 • Izdavanje naknadne potvrde o prijemu vrednosne pošiljke
 • Pakovanje paketa
 • Adresovanje pošiljaka
 • Popunjavanje obrazaca         

Usluge po zahtevu primaoca

 • Čuvanje registrovane pošiljke u pošti van propisanih rokova, ali ne duže od 30 dana
 • Nadoslanje poštanskih pošiljaka na novu adresu, uključujući i „poste-restante
 • Ponovna dostava poštanskih pošiljaka
 • Korišćenje poštanskog pregratka
 • Dostava „poste-restante” pošiljke na adresu
 • Dostavljanje registrovanih poštanskih pošiljaka lično
 • Izdavanje potvrde ili overene fotokopije poštanske isprave koja se odnosi na uručenje  registrovane pošiljke

Usluge po službenoj dužnosti

 • Vraćanje pošiljaocu neuručene pošiljke
 • Prijem i evidentiranje punomoćja
 • Prepakivanje pošiljke sa oštećenim sadržajem i sačinjavanje zapisnika o neispravnosti pošiljke i obaveštenje korisnika
 • Komisijsko otvaranje i pregled sadržine pošiljke za koje se sumnja da sadrži zabranjene predmete, a na osnovu odluke nadležnog organa
 • Čuvanje pošiljaka radi isporuke, saglasno rokovima utvrđenim opštim uslovima, za pakete (ležarina)–po danu
 • Podnošenje pošiljaka na carinski pregled u izvozu – paketi
 • Podnošenje pošiljaka na carinski pregled u uvozu – paketi
 • Podnošenje pošiljaka na žigovinu i kontrolu nadležnom organu
 • Obaveštavanje korisnika da podnese potrebna ili nedostajuća dokumenta za carinski pregled
 • Povraćaj više naplaćene poštarine

Usluge po zahtevu pošiljaoca za uslugu PostPak

 • Nadoslanje paketa na novu adresu (mogućnost korišćenja ove usluge zavisi od uslova koje definiše ovlašćeni poštanski operator odredišne zemlje)
 • Vraćanje paketa iz prijemne pošte pre otpreme
 • Izmena adrese za pakete (mogućnost korišćenja ove usluge zavisi od uslova koje definiše ovlašćeni poštanski operator odredišne zemlje)
 • Potraživanje paketa
 • Izdavanje naknadne potvrde o prijemu paketa
 • Izdavanje potvrde ili overene fotokopije poštanske isprave koja se odnosi na uručenje paketa (mogućnost korišćenja ove usluge zavisi od uslova koje definiše ovlašćeni poštanski operator odredišne zemlje)

Usluge po službenoj dužnosti za uslugu PostPak

 • Vraćanje neuručenog paketa (ne naplaćuje se povratna poštarina)
 • Prepakivanje paketa sa oštećenim sadržajem i sačinjavanje Zapisnika o neispravnosti pošiljke
 • Podnošenje paketa na carinski pregled u izvozu

Više informacija o slanju paketa u inostranstvo

Zabranjeni sadržaji

Spisak zabranjenih artikala za uvoz ili tranzit kroz određenu zemlju

Uputstvo za pakovanje

Carinska procedura

Povezane usluge i informacije