Mali paket - Dokumentacija

Mali paket

Namenjen slanju robe i predmeta mase do 2 kg u inostranstvo.

U skladu sa carinskim propisima, pošiljalac je u obavezi da popuni propisan broj primeraka sledećih obrazaca:

  • obrazac „Carinska deklaracija (CN 23)”;
  • obrazac „Carinska deklaracija (CN 22)”;
  • obrazac „Izjava za izvoz reklamnog materijala i uzoraka”, uz koju se prilaže profaktura ili neka druga komercijalna, službena ili knjigovodstvena isprava;
  • „JCI” obrazac (Jedinstvena carinska isprava).

Povezane usluge i informacije