Vremenski žigovi - Cene

Vremenski žigovi

Za potvrdu postojanja elektronskih podataka u određenom vremenu, na proverljiv i poverljiv način.

Cene vremenskih žigova svrstane su u dva tarifna modela, pripejd i postpejd model naplate.

Cene za Vremenski žig sa pripejd modelom naplate (bićete preusmereni na sajt Sertifikaconog tela Pošte)

Cene za Vremenski žig sa postpejd modelom naplate (bićete preusmereni na sajt Sertifikaconog tela Pošte)

Povezane usluge i informacije