Uplate nalogom za uplatu - O usluzi

Uplate nalogom za uplatu

Plaćajte u Pošti!

Nalogom za uplatu mogu se obaviti različite gotovinske uplate.

Na šalterima pošta, nalogom za uplatu možete obaviti različite gotovinske uplate, kao što su porezi, takse, školarine i izmirenje drugih obaveza.

Vreme realizacije uplate zavisi od vremena prijema uplata:

  • za uplate na račune kod Banke Poštanske štedionice primljene do 19 časova (radnim danima i subotom), realizacija je istog dana;
  • za uplate na račune kod Unicredit banke i Procredit banke primljene do 18:30 časova radnim danima, realizacija je istog dana;
  • za uplate na sve ostale račune primljene do 16 časova radnim danima, realizacija je istog dana.

Uplate koje se obave nakon navedenih termina, realizuju se prvog narednog radnog dana.

Za više informacija o vremenu i realizaciji uplata proverite Terminski plan Pošte.

Prigovori

Obaveštenje o načinu podnošenja prigovora za korisnike platnih usluga

Prigovor na platne usluge se može podneti i na imejl: brigaokorisnicima@posta.rs.

Povezane usluge i informacije