Tekući računi građana i isplata štednje - O usluzi

Tekući računi građana i isplata štednje

Isplata štednih uloga do visine raspoloživih sredstava.

Korisnici tekućih računa Banke Poštanske štedionice u svim poštama mogu da:

  • uplate novac na račun;
  • podižu gotovinu do visine raspoloživih sredstava;
  • dobiju vanredni izveštaj o stanju na tekućem računu.

Korisnicima dinarskih štednih računa po viđenju omogućena je isplata štednih uloga do visine raspoloživih sredstava.

Povezane usluge i informacije