Slanje paketa u inostranstvo - Najčešća pitanja

Slanje paketa u inostranstvo

Slanje paketa u inostranstvo iz najbliže pošte, po pristupačnim cenama.

Paket se za prenos u međunarodnom poštanskom saobraćaju mora predati otvoren.

Vrednost paketa predstavlja osiguranje robe i omogućava nadoknadu štete u visini označene vrednosti u slučaju gubitka ili potpunog uništenja paketa.

Ne, poštarinu za prenos paketa za inostranstvo plaća isključivo pošiljalac prilikom predaje paketa.

Fizička lica ne mogu slati uzorke i reklamni materijal.

Fizičko lice ne može slati robu namenjenu prodaji.

Ukoliko ste fizičko lice i želite da pošaljete robu koja nije namenjena prodaji, paket možete predati u svim poštama.

Elektronskim putem, na zvaničnom sajtu Pošte Srbije www.posta.rs, na osnovu prijemnog broja paketa, možete pratiti status paketa. Informacija o statusu paketa, takođe se može dobiti i pozivanjem Kontakt centra na broj 0700 100 300.

U međunarodnom poštanskom saobraćaju rokovi prenosa i uručenja paketa nisu garantovani, već očekivani.

Ukoliko niste zadovoljni podacima vidljivim u sistemu za praćenje pošiljaka, potrebno je da pokrenete potražni postupak u pošti.

Na zvaničnom sajtu Pošte Srbije, u okviru kartice „Slanje paketa u inostranstvo“, možete pronaći Spisak zabranjenih artikala za uvoz ili tranzit kroz određenu zemlju“. Izabirom zemlje u koju želite da pošaljete paket, pristupićete Spisku artikala koji su zabranjeni pri uvozu (ili tranzitu) ili se uslovno prihvataju.

Na zvaničnom sajtu Pošte Srbije, u okviru kartice „Slanje paketa u inostranstvo“ nalaze se kontakt brojevi telefona i mejl adrese Pošta carinjenja Beograd, Novi Sad i Niš putem kojih se možete informisati o mogućnostima i uslovima slanja određenih predmeta u inostranstvo.

Poštanski paketi koji se šalju u inostranstvo ne smeju da sadrže: opojne droge i psihotropne materije, eksplozivne, zapaljive, druge opasne, kao i radioaktivne materije, falsifikovane predmete i piraterijski materijal, sablažnjive i nemoralne predmete, žive životinje, eksplozivne naprave, municiju ili njihove kopije, predmete koji po prirodi ili pakovanju mogu biti opasni za zaposlene i koji mogu oštetiti druge pošiljke ili poštansku opremu, dokumenta koja imaju karakter aktuelne i lične prepiske lica koja nisu pošiljalac ili primalac, efektivni domaći i strani novac, izuzev u slučajevima odobrenja od strane NBS (u vrednosnim pošiljkama), druge predmete čiji je uvoz ili promet zabranjen u odredišnoj zemlji.

Povezane usluge i informacije