Dopunske usluge i usluge po službenoj dužnosti - Kontakt

Dopunske usluge i usluge po službenoj dužnosti

Funkcija usluga

Sektor za pismonosne, ekspres, paketske i logističke usluge

Takovska 2, 11120 Beograd, PAK: 135403

Контакт центар:
0700 100 300

paketskeusluge@jp.ptt.rs

Povezane usluge i informacije