Rukovanja paketima

Funkcija usluga

Sektor za ekspres i paketske usluge

Takovska 2, 11120 Beograd, PAK: 135403

Kontakt centar:
0700 100 300 (po ceni lokalnog poziva)

paketskeusluge@jp.ptt.rs

Povezane usluge i informacije