Dopunske usluge i usluge po službenoj dužnosti - O usluzi

Dopunske usluge i usluge po službenoj dužnosti

Primalac može zahtevati čuvanje pošiljaka u pošti, ali ne duže od 30 dana.

Usluge po zahtevu pošiljaoca

 • Slanje registrovane pošiljke sa povratnicom - Pošiljka za koju pošiljalac zahteva pisanu potvrdu uručenja na obrascu „Povratnica”, koja se vraća i uručuje pošiljaocu. Prima se samo za one zemlje koje tu uslugu prihvataju,
 • Izmena ili ispravka adrese primaoca,
 • Nadoslanje registrovane pošiljke na novu adresu uključujući i „poste-restante“,
 • Vraćanje pošiljke iz prijemne pošte pre otpreme,
 • Vraćanje registrovane pošiljke, nakon otpreme,
 • Potraživanje registrovane pošiljke,
 • Izdavanje naknadne potvrde o prijemu vrednosne pošiljke,
 • Pakovanje i adresovanje pošiljke, popunjavanje obrasca.

Usluge po zahtevu primaoca

 • Čuvanje poštanskih pošiljaka, osim sudskih pisama, u pošti van propisanih rokova, ali ne duže od 30 dana,
 • Nadoslanje poštanskih pošiljaka na novu adresu uključujući i „poste-restante“,
 • Dostava „poste-restante“ pošiljke na adresu
  *„ poste-restante ” je adresa koja podrazumeva uručenje pošiljaka na šalterima pošta.
 • Dostavljanje registrovanih poštanskih pošiljaka lično,
 • Ponovna dostava poštanskih pošiljaka,
 • Izdavanje potvrde ili overene fotokopije poštanske isprave koja se odnosi na uručenje registrovane pošiljke,
 • Korišćenje poštanskog pregratka.

Usluge po službenoj dužnosti

Usluge koje Pošta obavlja bez zahteva pošiljaoca ili primaoca.

 • Vraćanje pošiljaocu neuručene pošiljke,
 • Prijem i evidentiranje punomoćja,
 • Prepakivanje pošiljaka sa oštećenim sadržajem, sačinjavanje zapisnika o neispravnosti pošiljke i obaveštavanje korisnika,
 • Komisijsko otvaranje i pregled sadržine pošiljke za koju se sumnja da sadrži zabranjene predmete, a na osnovu odluke nadležnog organa,
 • Čuvanje pošiljke radi isporuke, saglasno rokovima utvrđenim opštim uslovima (ležarina),
 • Podnošenje pošiljaka na carinski pregled u uvozu i izvozu,
 • Podnošenje pošiljaka na žigovinu ili kontrolu nadležnom organu,
 • Obaveštenje primaoca ili pošiljaoca pošiljke da podnese potrebna ili nedostajuća dokumenta na carinski pregled,
 • Prenos neregistrovanog pisma ili dopisnice za koje nije plaćena ili je nedovoljno plaćena poštarina,
 • Povraćaj više naplaćene poštarine.

Šta je zabranjeno slati u pošiljkama?

Poštanske pošiljke ne smeju da sadrže: opasne i štetne materije, predmete čiji prenos ugrožava zdravlje i život ljudi i druge poštanske pošiljke, opojne droge, osim kada su primalac i pošiljalac zakonom ovlašćeni za promet drogom, žive životinje, novac, kovanice, novčanice, druge hartije od vrednosti, plemenite metale i vredne komade nakita, osim u vrednosnim pošiljkama i drugu robu i predmete čiji je prenos zabranjen zakonom i drugim propisima.

Prilikom slanja pošiljaka u inostranstvo, potrebno je da se informišete da li su artikli koje želite da pošaljete zabranjeni za uvoz u odredišnu ili tranzitnu zemlju.

Primeri pravilnog adresovanja

Pismonosne pošiljke koje ne podležu carinskom pregledu

Spisak zabranjenih artikala za uvoz ili tranzit kroz određenu zemlju

Povezane usluge i informacije