Pismo - O usluzi

Pismo

Pismonosna pošiljka mase do 2 kg, u zatvorenom omotu.

Pismo može biti mase do 2 kg.

Pošta Srbije, kao javni poštanski operator, u obavezi je da pruža univerzalnu poštansku uslugu i ima ekskluzivno pravo da pruža rezervisane poštanske usluge.

Rezervisane pismonosne usluge obuhvataju prijem i/ili/ preradu i/ili/ prevoz i/ili uručenje pismonosnih pošiljaka mase do 50 g kao i sudska pisma bez obzira na limite.

Prioritetno pismo je neregistrovano pismo u unutrašnjem poštanskom saobraćaju koje se otprema najbržim putem do odredišta i uručuje redovnom dostavom. Prioritetno pismo je pravougaonog oblika, koje u levom gornjem uglu mora imati oznaku „Prioritetno”.

Prioritetno pismo mase do 50 g mora biti dimenzija koje odgovaraju uslovu za automatizovano sortiranje, i to: dužina od 140 do 250 mm, širina od 90 do 176 mm i debljina od 0,15 do 6 mm.

Pismom se smatra svako pisano saopštenje u zatvorenom omotu ili druga pošiljka koja odgovara uslovima za pismo u pogledu dimenzija i mase, ukoliko i ne sadrži pisano saopštenje.

Maksimalna masa pisma je 2 kg.

Dimenzije pisma: zbir dužine, širine i visine – do 90 cm, s tim da najveća od tri dimenzije može biti najviše 60 cm. Najmanje dimenzije pisma su 9 x 14 cm.

Ukoliko je pismo u obliku valjka, najveća dimenzija odgovara zbiru dužine i dva prečnika, a najviše do 104 cm, s tim da najveća od tih dimenzija može biti do 90 cm. Najmanje dimenzije odgovaraju zbiru dužine i dva prečnika, koji nije ispod 17 cm, s tim da dužina pisma nije manja od 10 cm.

Omot pisma osigurava nepovredivost sadržine pošiljke u svim fazama prenosa.

Kako se adresuje pismo?

Pravilnim adresovanjem obezbeđujete brzo i sigurno uručenje Vašeg pisma.

Primeri pravilnog adresovanja

Šta je zabranjeno slati u pošiljkama?

Poštanske pošiljke ne smeju da sadrže: opasne i štetne materije, predmete čiji prenos ugrožava zdravlje i život ljudi i druge poštanske pošiljke, opojne droge, osim kada su primalac i pošiljalac zakonom ovlašćeni za promet drogom, žive životinje, novac, kovanice, novčanice, druge hartije od vrednosti, plemenite metale i vredne komade nakita, osim u vrednosnim pošiljkama i drugu robu i predmete čiji je prenos zabranjen zakonom i drugim propisima.

Povezane usluge i informacije