Srećni događaji - Cene

Srećni događaji

Lokacije za predaju oglasnih poruka za objavu u dnevnom listu „Politika” sada su dostupne u gradovima širom Srbije.

Prijem oglasnih poruka obavlja se prema važećem cenovniku preduzeća „Politika novine i magazin” d.o.o.

Cena za objavljivanje srećnog događaja, formata 44x40 mm, do 15 reči, je jedinstvena i iznosi 2.400,00 dinara sa PDV-om.

Povezane usluge i informacije