Biznis servis Pošte Srbije - Pojedinačne usluge

Biznis servis Pošte Srbije

Pošta Srbije Vam nudi paket usluga za efikasan transport robe.

Preuzimanje robe na adresi korisnika

Ukoliko niste u mogućnosti da dopremite robu, preuzimanje možemo obaviti na mestu i u vreme koje odaberete.

Skladištenje

Usluga pruža mogućnost da robu, koja se sukcesivno otprema kao poštanska pošiljka, skladištite u našim centrima kako bi se izbeglo svakodnevno dopremanje.

Uz dostavljenu listu primalaca, brzo i efikasno možemo obezbediti dalju dostavu.

Formiranje pošiljaka

Formiranje pošiljaka podrazumeva komisioniranje, pakovanje, adresovanje i pravilno opremanje pošiljaka.

Robu možete dopremiti u fabričkom pakovanju, nakon čega se formiraju pošiljke za primaoce. Za pakovanje možete koristiti Vašu ili tipsku poštansku ambalažu.

Personalizacija pošiljaka

Podrazumeva obradu adresnih podataka i pripremu adresnica i poštanskih dokumenata.

Prijem porudžbina

Prijem porudžbina u Vaše ime preko Kontakt centra Pošte.

Rukovanje vraćenim pošiljkama

Organizacija isporuke ili ponovne otpreme vraćenih pošiljaka, uz sačinjavanje izveštaja.

Povezane usluge i informacije